Державна податкова служба у Київській області

    Чи підлягає одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню житловий будинок, який перебуває у спільній сумісній або спільній частковій власності кількох осіб

    Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

    Такими активами визначено, зокрема, об’єкти житлової нерухомості, розташовані на території України, які станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування належали фізичній особі на праві власності (у тому числі спільної сумісної або спільної часткової власності), що підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі:

    житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м., або житловий будинок незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м., за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення.

    Таким чином, у разі якщо об’єкт нерухомого майна у вигляді житлового будинку, що належить фізичній особі на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходиться на території України та/або за її межами станом на дату подання Декларації був одержаний (набутий) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, то такий об’єкт майна може бути об’єктом одноразового (спеціального) добровільного декларування.

    Фізична особа самостійно приймає рішення щодо визначення активів, які будуть зазначені нею у Декларації.

    ГУ ДПС у Київській області

     

    Реєстрація суб’єктів господарювання як платників акцизного податку

    Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що реєстрація платниками акцизного податку суб’єктів господарювання та постійних представництв, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції), яка підлягає ліцензуванню, здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей, наданих органами ліцензування, щодо видачі таким суб’єктам відповідних ліцензій.

    Особи, що здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку на підставі заяви, поданої не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового. Форму заяви затверджено Міністерством фінансів України. 

    Реєстрація інших суб’єктів господарювання як платників акцизного податку здійснюється на підставі поданих за встановленою формою декларацій, які подаються:

    - СГ роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів – за місцезнаходженням пункту продажу товарів;

    - всіма іншими СГ – за місцезнаходженням юридичних осіб або місцем проживання фізичних осіб - підприємців.

    ГУ ДПС у Київській області

     

    Ріелтери, які уклали цивільно-правові договори про оренду нерухомості, зобов’язані надсилати Інформацію до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації

    Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що ріелтери – тобто, суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості зобов’язані надіслати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації у строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497 «Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)» (далі – Інформація).

    Інформація надається зазначеними СГ до контролюючих органів за місцем своєї реєстрації у строки, передбачені для подання податкового розрахунку  - податковий розрахунок за базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному кварталу подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

    У разі порушення порядку або строків подання вказаної інформації, рієлтер несе відповідальність, передбачену ст.119 прим. 1 ПКУ - порушення СГ, який провадить посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтером), порядку та/або строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн. за кожне таке порушення.

    За дії, передбачені п. 119 прим. 1.2 ст. 119 прим.1 ПКУ, вчинені СГ, до якого протягом року вже було застосовано штраф за таке порушення, передбачено накладення штрафу в розмірі 1360 грн. за кожне таке порушення - п. 119 прим. 3 ст. 119 прим.1 ПКУ.

    Отже, ріелтери, що провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості, які в звітному періоді уклали цивільно-правові договори про оренду нерухомості, згідно яких однією із сторін є фізичні особи, зобов’язані надсилати Інформацію за місцем своєї реєстрації. У разі якщо такі договори не укладалися, Інформація не подається.

    ГУ ДПС у Київській області

    Облік товарних запасів в ПРРО

    Головне управління ДПС у Київській області  повідомляє, що  згідно з п. 12 ст. 3 Закону України № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», СГ, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів/послуг) у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені у такому обліку.

    У програмному реєстраторі розрахункових операцій (ПРРО) за допомогою програмних рішень «ПРРО Каса» та «пРРОсто», які надаються Державною податковою службою на безоплатній основі, на даний час не реалізована можливість ведення обліку товарних запасів в порядку, встановленому законодавством.

    Зазначена функція буде доопрацьована для ПРРО у наступних версіях.

    ГУ ДПС у Київській області

     

    Заповнення заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП – платником ЄП, який планує здійснювати ЗЕД

    Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

    У Заяві зазначаються обов’язкові відомості, серед них, зокрема, місце провадження господарської діяльності.

    У разі зміни місця провадження господарської діяльності платники єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни подають Заяву.

    Платники єдиного податку третьої групи у разі зміни місця провадження господарської діяльності Заяву подають не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.

    Інформація щодо місця провадження господарської діяльності вноситься до реєстру платників єдиного податку.

    ФОП -  платник єдиного податку, яка планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність повинна у строки, встановлені ПКУ, подати Заяву з позначкою «Внесення змін».

    У полі 6 «Місце провадження господарської діяльності», в якому повинна зазначатися інформація, зокрема щодо області, району, населеного пункту, вулиці, номеру будинку/офісу/квартири, індексу, така особа заповнює лише графу «Область, район, населений пункт», в якій зазначається: «Виконання робіт чи надання послуг за межами України (експорт)» та/або «Поставка товарів за межами території України (експорт)».

    Інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.

    ГУ ДПС у Київській області

    За яких умов платник ПДВ може застосовувати касовий метод податкового обліку?

    Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що касовий метод для цілей оподаткування податком на додану вартість – це  метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата зарахування/отримання коштів на рахунки платника, відкриті в установах банків або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених/тих, що підлягають поставці ним товарів/послуг, а дата віднесення сум податку до податкового кредиту визначається як дата списання коштів з рахунків платника, що відкриті в установах банків, та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника або дата надання інших видів компенсації вартості поставлених / тих, що підлягають поставці йому товарів/послуг.

    Застосовувати касовий метод  мають право платники податку:

    - які постачають теплову енергію, природний газ, крім скрапленого, надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, інші житлово-комунальні послуги, за переліком, визначеним законом, послуги та роботи, вартість яких включається до складу плати за послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи послугу з управління багатоквартирним будинком, фізичним особам, бюджетним установам, незареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, управителям багатоквартирних будинків, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості;

    - за операціями з виконання підрядних будівельних робіт СПД: підрядники/ субпідрядники;

    Тимчасово, до 01 січня 2022, платники податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України №2019-VIII «Про ринок електричної енергії», постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій  2701, 2702 та товарної підпозиції 2704 00 УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.

    Касовий метод поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у п. 187.1 ст. 187 та у п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України, припадає на звітні (податкові) періоди до 01 січня 2022 року.

    Для виконання зобов’язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та щодо забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», тимчасово до 01 січня 2022, за операціями з постачання майна юридичної особи, яке не перебуває у державній чи комунальній власності (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів, запасів) і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи, дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту визначається за касовим методом.

    Норма абз.1 п.п. 2 п. 70 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ поширюється на операції, за якими дата виникнення першої  події, визначеної п. 187.1 ст. 187 та п.п. 198.2 ст. 198 ПКУ, припадає на звітні (податкові) періоди до 01 січня 2022 року.

    З початку року на підтримку Збройних сил України платники Київщини спрямували більше 1 мільярда гривень військового збору. Про це повідомив заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Олександр Загорський. «Порівняно з аналогічним періодом минулого року до бюджету надійшло на 20% більше, що у гривневому еквіваленті дорівнює 172 млн грн додаткових коштів», - підкреслив Загорський.  

    Найбільші суми на забезпечення української армії спрямували платники Бучанського району – 285 млн грн, Білоцерківського – 195 млн грн та Бориспільського – 138 млн грн. 

    Нагадуємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО: заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати тощо.

    ГУ ДПС у Київській області

     

    З початку року на підтримку Збройних сил України платники Київщини спрямували більше 1 мільярда гривень військового збору

    З початку року на підтримку Збройних сил України платники Київщини спрямували більше 1 мільярда гривень військового збору. Про це повідомив заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Олександр Загорський. «Порівняно з аналогічним періодом минулого року до бюджету надійшло на 20% більше, що у гривневому еквіваленті дорівнює 172 млн грн додаткових коштів», - підкреслив Загорський.  

    Найбільші суми на забезпечення української армії спрямували платники Бучанського району – 285 млн грн, Білоцерківського – 195 млн грн та Бориспільського – 138 млн грн. 

    Нагадуємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО: заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати тощо.

     ГУ ДПС у Київській області

    © 2022 Бучанська Районна Рада